/**/

Berjaya Makati HotelDentist Makati Berjaya makati Hotel

MAP: A-Berjaya Makati Hotel B-Bel-Air Dental Care

By Car – 1.0km(6mins)


View Larger Map

Walking – 750m(9mins)


View Larger Map